กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับมูลนิธิ ช่างไทยใจอาสา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วย ครู-อาจารย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรมและแผนกช่างโยธา เข้าร่วมพิธี Kick off กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับมูลนิธิ
ช่างไทยใจอาสา ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พิธีเปิดโครงการ Kick off กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” เริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร. กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิช่างไทยใจอาสา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นได้มีพิธี
ปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูแก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย
ในเขตอำเภอดอนมดแดงและอำเภอวารินชำราบ ซึ่งในการออกปฏิบัติงานในครั้งนี้มี ครู-อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาก่อสร้าง/สถาปัตยกรรมและแผนกช่างโยธา เข้าร่วมปฏิบัตภารกิจในครั้งนี้ด้วย